سه شنبه , ۸ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » تکرار نغمه های ناهنجار از بوقهای زنگ زده “فِرَق و ادیان”ِ نهادهایِ امنیتی در داخل و خارج کشور برعلیه فعالیتهای درخشان “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر”!

تکرار نغمه های ناهنجار از بوقهای زنگ زده “فِرَق و ادیان”ِ نهادهایِ امنیتی در داخل و خارج کشور برعلیه فعالیتهای درخشان “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر”!

سایت تکفیری ورشکسته موسوم به “فرقه نیوز” دوباره بادِ پروپاگاندا در بوقهای زنگ زده انداخته و در پستی به قول خودش “اختصاصی”!! مطلبی با عنوان  “وحدت در عالم انسانی این بار در قالب نشست با معاندین نظام ” سرهم کرده تا با فرافکنی، خمیرمایهء اهریمنی تکفیری خود را مجددا به نمایش بگذارد.

نشست های مشترک معاندین نظام
به گزارش فرقه نیوز:  نشست های مشترک معاندین نظام
مصطفی آزمایش (مأذون طرد شده دراویش گنابادی) با دیان علایی (نماینده جامعه بهایی حیفای اسرائیل در سازمان ملل متحد) و سلطنت طلبها از جمله رضا پهلوی پسر شاه خائن