یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱
صفحه اول » فرهنگ » شماره جدید نشریه «مطالعات اجتماعی دین» منتشر شد

شماره جدید نشریه «مطالعات اجتماعی دین» منتشر شد

شماره ۷ «مطالعات اجتماعی دین»، ویژه زمستان ۱۳۹۷ به صاحب امتیازی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، بخش جامعه شناسی دین منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره جدید نشریه «مطالعات اجتماعی دین» منتشر شد.

شماره ۷ این نشریه، ویژه زمستان ۱۳۹۷ به صاحب امتیازی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، بخش جامعه شناسی دین، مدیر مسئولی علی رضا قبادی و سردبیری سید محمود نجاتی حسینی منتشر شده است.

مقالات این شماره عبارتند از:

پلورالیزم دینی
چالش های دینداری مدرن
بنیادگرایی دینی
دین داری و اخلاق گرایی
جنبش های دینی جدید
گروه های مرجع دینی
دین داری دانشگاهی
سنخ شناسی هیات های مذهبی
پدیدارشناسی هیات های عزاداری

نسخه  الکترونیکی مطالعات اجتماعی دین از سایت موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دین به ادرس اینترنتی http://isr.ut.ac.ir قابل دریافت و دانلود است.