جمعه , ۸ مهر ۱۴۰۱
صفحه اول » بین المللی » مخالفت پارلمان انگلیس با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا

مخالفت پارلمان انگلیس با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا

نمایندگان پارلمان انگلیس با خروج این کشور از اتحادیه اروپا بدون انعقاد یک توافق مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان انگلیس با خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

بر اساس این گزارش، پارلمان انگلیس چهارشنبه شب با ۳۱۲ رأی موافق در برابر ۳۰۸ رأیمخالف، خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا را رد کرد تا به این ترتیب دولت در هیچ مقطعی نتواند انگلیس را بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند.

این در حالی است که اعضای پارلمان انگلیس روز سه شنبه نیز برای دومین بار به طرح پیشنهادی «ترزا می» نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) رأی منفی دادند.

طرح پیشنهادی ترزا می با ۳۹۱ رأی مخالف در برابر ۲۴۲ رأی موافق از تصویب باز ماند.