چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » افشاگری » رئیس پیشین صداوسیما خبر از فشار دستگاه‌های امنیتی و حیف‌ومیل بودجه صداوسیما داد

رئیس پیشین صداوسیما خبر از فشار دستگاه‌های امنیتی و حیف‌ومیل بودجه صداوسیما داد

محمد سرافراز :

«دخالت‌ها متنوع بود؛ اما دو مورد برایم مهم بود. بخشی از دخالت‌های خارج از سازمان این بود که دستگاه‌های امنیتی می‌گفتند اینها ممنوع‌الکار و ممنوع‌الورود به سازمان شوند و دوم، دخالت در برنامه‌ها و برنامه‌سازی‌ها بود. سوم، سفارش به‌کارگیری مدیر خارج از سازمان، از نماینده مجلس گرفته تا جاهای دیگر! یکی از کارهای من این بود که تقریبا همه معاونان را از داخل صداوسیما انتخاب کردم. شهرزاد میرقلی‌خان گزارشی از برخی مسائل مالی در صداوسیما تهیه کرده بود که حین بررسی آن احضار شد و بعد هم به او اتهام جاسوسی زدند اما مدرکی ارائه نکردند. فشار آوردن برای حذف نیروهای مؤثر و کارآمد، آن هم با استفاده از روش‌های فراقانونی اصلاً پذیرفتنی نبود. درآمدهای سازمان با زدوبند همراه است. ضرغامی از بودجه‌ای که در اختیارش بود، مفصل استفاده می‌کرد. فهرست ممنوع الورودها و ممنوع الکارها در صداوسیما چند هزار نفر هستند. هیچ بنگاه رسانه‌ای کارآمد ۴۰ هزار کارمند ندارد. متأسفانه در دوره مدیریت فعلی سازمان، ساختارها به وضع گذشته برگشته‌».