یکشنبه , ۱ خرداد ۱۴۰۱
صفحه اول » بین المللی » دوستی خاله خرسه و عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس !

دوستی خاله خرسه و عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس !

عاقبت خرس زاده خرس شود!

خرسی که در میان اعضای یک خانواده روسی بزرگ شده بود وقتی به سن درندگی رسید صاحب خود و سگش را با هم خورد و برای دریدن و پاره کردن دیگران به راه افتاد!

یک مرد روسی به نام سرگئی پیش از این هم مورد حمله خرسی که خودش از تولگی تربیت کرده بود و فورشن نام داشت قرار گرفته بود اما نصیحت دوستانش را درباره خلاص شدن از دست آن نادیده گرفت. پلیس هنوز هم در حال تحقیق درباره این ماجرای خونین است. پلیس شهر «اوزیرسک» روسیه توانسته خرس را بگیرد و بکُشد و در حال حاضر خطری جان شهروندان را تهدید نمی کند.

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرساختصاصی «تابناک باتو» ـ یک شکارچی روسی از سوی خرسی که آن را از کوچکی بزرگ کرده بود، بلعیده شد. پلیس پس از دریافت گزارش خانواده شکارچی درباره مفقود شدن او، استخوان های شکارچی را پیدا کرد. خرس پس از خوردن شکارچی فرار کرده بود.

سرگئی گریگورییف (۴۱ ساله) چهار سال پیش خرس کوچکی را پیدا کرد و نام «فورشن» را بر او گذاشت.

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس

فورشن، مرد روسی و یکی از چهار سگ او را خورده است. قطرات خون در مکان وقوع این اتفاق به وضوح به چشم می خورد.

نزدیکان سرگئی می گویند وقتی دنبال او می گشتند خرس را که هیجان زده بود دیده اند که آزادانه به هر طرف می دود و به آنها نیز حمله کرده اما سگشان جلوی او را گرفته است.

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس

پلیس شهر «اوزیرسک» روسیه توانسته خرس را بگیرد و بکُشد و در حال حاضر خطری جان شهروندان را تهدید نمی کند.

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس

سرگئی پیش از این هم مورد حمله فورشن قرار گرفته بود اما نصیحت دوستانش را درباره خلاص شدن از دست آن نادیده گرفت. پلیس هنوز هم در حال تحقیق درباره این ماجرای خونین است.

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس

عاقبت تلخ اعتماد مرد روسی به خرس