هم‌زمانی خبر استشمام بوی نامطبوع در تهران و ابهر باعث شد بسیاری از شهروندان به این نتیجه برسند که منشا این بو از تهران است که این امر از طرف مسئولان مربوطه رد شد. البته منشا بوی نامطبوع در تهران هم هنوز مشخص نشده است.

در همین رابطه مدیر بحران فرمانداری ابهر به مردم اطمینان داد که هیچ نگرانی در خصوص نشت گاز در سطح شهر ابهر وجود ندارد.

بنابر اعلام شرکت گاز شهرستان ابهر نیز بوی پخش شده در سطح شهر ابهر به علت نشت مواد بوداری است که به شبکه گاز برای شناسایی و شناخت بوی گاز تزریق می‌شود و هیچ نگرانی در خصوص نشت گاز در ابهر وجود ندارد.