یکشنبه , ۱ خرداد ۱۴۰۱
صفحه اول » اخبار در تصویر » تصاویر تخت جمشید در نشنال‌جئوگرافیک /

تصاویر تخت جمشید در نشنال‌جئوگرافیک /

نشنال جئوگرافیک در وصف تخت جمشید نوشته است: پارسه، شهر ایرانیان تا دور دست‌ها احترام برانگیز بود | هنر پرسپولیس در تبلیغات آن است و با آرزوها همان بازی‌ای را می‌کند که با ترس می‌کند | این تصویر نخبگان است که دست در دست هم از پله‌ها صعود می‌کنند.

پارسه، شهر ایرانیان تا دور دست‌ها احترام برانگیز بود
هنر پرسپولیس در تبلیغات آن است و با آرزوها همان بازی‌ای را می‌کند که با ترس می‌کند

هنر پرسپولیس در تبلیغات آن است و با آرزوها همان بازی‌ای را می‌کند که با ترس می‌کند
این تصویر نخبگان است که دست در دست هم از پله‌ها صعود می‌کنند

این تصویر نخبگان است که دست در دست هم از پله‌ها صعود می‌کنند