دوشنبه , ۱۱ مهر ۱۴۰۱
صفحه اول » سیاسی » دم خروس آشوبهای اخیر اروپا از زیر عبای آخوندهای فرقه حاکم بر ایران بیرون زد!

دم خروس آشوبهای اخیر اروپا از زیر عبای آخوندهای فرقه حاکم بر ایران بیرون زد!

 پیام انگلیسی آخوند محسن اراکی به جلیغه زردهای فرانسه!

آخوند محسن اراکی پیامی به جلیقه زردها گفت: امیدوارم تظاهرکنندگان اروپایی بتوانند جامعه جدیدی را براساس عدالت و اخلاقیات!‍ برپا کنند!