روز 18 دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی زبان عربی به‌طور تصادفی انتخاب نشده است. در چنین روزی در سال 1973، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت زبان عربی را به لیست زبان‌های رسمی کاربردی در مجمع عمومی و کمیته‌های اصلی آن بیفزاید.

در پیشگفتار قطعنامه سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان یکی از شش زبان رسمی این سازمان آمده است که «مجمع عمومی به نقش مهم زبان عربی در حفظ و گسترش تمدن و فرهنگ بشر اذعان دارد» و درک می‌کند که «زبان 19 رسمی عضو مجمع عمومی» است.

در سال 2010، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا شش زبان رسمی برگزیده خود را جشن بگیرد و 18 دسامبر را به عنوان روز بین‌المللی زبان عربی انتخاب کرد. نخستین جشن روز جهانی زبان عربی توسط یونسکو در سال 2012 برگزار شد و خواستار ارتقای رسمی و بین‌المللی زبان عربی در این روز شد.

در حال حاضر بیش از 420 میلیون نفر در سراسر جهان از جمله 23 کشور عربی و چندین استان یا ایالت در ایران، ترکیه، چاد، نیجر و مالی به زبان عربی سخن می‌گویند. همچنین بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در جهان این زبان را برای ادای مناسک و عبادات به ویژه جهت قرائت قرآن کریم و آشنایی با سنت و فقه مورد استفاده قرار می‌دهند.

زبانی با بیش از 12 میلیون واژه

زبان عربی فصیح (کلاسیک) در واقع لهجه‌ای است که از بقیه گویش‌های رایج در میان عرب‌ها در گذشته متمایز شد. عرب‌ها دارای چندین گویش و حتی زبان بودند به‌طوری‌که هر قبیله‌ای بدون قطع ارتباط با گویش‌های مختلف، دارای گویش خاص خود بود.

تنوع گویش‌ها و قدرت اشتقاقی زبان عربی، توان واژه سازی ویژه را به زبان عربی داده تا جایی که دانشمند برجسته عراقی «جواد علی» در کتاب «تاریخ عرب پیش از اسلام» تعداد واژگان این زبان را بیش از 12 میلیون واژه می‌داند به این ترتیب عربی را به جرات می‌توان پربارترین زبان در تاریخ بشر دانست و كمتر زبان زنده‌ای در جهان امروز وجود که واژه‌ای از زبان عربی به آن راه نیافته باشد.