یکشنبه , ۱ خرداد ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بازگشایی مجدد مجالس فقری شهرستانهای میبد و اردکان یزد!

بازگشایی مجدد مجالس فقری شهرستانهای میبد و اردکان یزد!

بازگشایی مجدد مجالس فقری شهرستانهای میبد و اردکان یزد در منزل آقای حاج شیخ اسمعیل صلاحی علیه الرحمه

برگرفته از صفحه اینستاگرام آقای محمد اسماعیل صلاحی