دوشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ابراهیم رئیسی: امام گفتند آنها که حکمشان تایید شده ولی اجرای آن به دلایلی به تاخیر افتاده، هیات هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه؟

ابراهیم رئیسی: امام گفتند آنها که حکمشان تایید شده ولی اجرای آن به دلایلی به تاخیر افتاده، هیات هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه؟

بنا به ادعای رئیسی “در سال ۶۷  افرادی از منافقین پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم داده بود و دیوان عالی کشور نیز تایید کرده بود، ولی فورا نیاز نبود که حکمشان اجرا شود … امام گفتند آنها که حکمشان تایید شده ولی اجرای آن به دلایلی به تاخیر افتاده، هیات هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه؟ فقط برای کسانی که جرم و حکمشان قطعی شده بود.”

بر اساس اعتراف ناگزیر ابراهیم رئیسی درسال شصت و هفت آیت الله  خمینی فقط دستور بررسی  احکام معطله را صادرکرده بود و و نه اجرای احکام اعدام های صادر شده را/

اگر چنین باشد در اینصورت هیئت سه نفره مرگ که ابراهیم رئیسی یکی از آنها بود درست عکس فتوای آیت الله خمینی را اجرا کرد،و همه زندانیان را یکجا به کام مرگ فرستاد.

تا به امروز هیچ حکم و سندی منتسب به آیت‌الله خمینی درباره اعدام های سا شصت و هفت وجود ندارد و منتشر نشده ، همانها که توسط نیری، رئیسی پورمحمدی، و علیرغم مخالفت صریح آیت الله حسینعلی منتظری توسط هیئت مرگی که آقای رئیسی عضو آن بود اعدام شدند.

ابراهیم رئیسی زیر فشار افکار عمومی ناخشنود  برای نخستین بار وادار به افشای حقایقی در باره واقعیت سر به مُهرفتوای آیت الله خمینی شده که متباین با همه مواضع توجیه گرانه قبلی نظام در این ماجرای فاجعه بار میباشد.