در این بیانیه آمده است که تعدادی «تونل تهاجمی» در مرز با لبنان کشف شد که حزب‌الله اقدام به احداث آن‌ها کرده است.

ارتش اسرائیل با بیان این‌که حفر این تونل‌ها، نقض قطع‌نامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار می‌آید افزود که عملیاتی با عنوان «سپر شمال» برای کشف و انهدام این تونل‌ها آغاز کرده است.

در این بیانیه آمده است: «گروه تروریستی حزب‌الله با حمایت و پشتیبانی مالی ایران، اقدام به حفر این تونل‌ها کرده تا فعالیت خود را در داخل اسرائیل بسط دهد».

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که میجر ژنرال یوئال ستریک فرمانده نیروهای شمالی، فرماندهی این عملیات را که در آن شمار زیادی از نیروها مشارکت می‌کنند، بر عهده دارد.

این بیانیه توضیح داده است: «حفر تونل که تهدید مستقیم شهروندان اسرائیلی به شمار می‌آید، نقض هولناک حاکمیت اسرائیل است. همچنین نشانه دیگری از اقدام‌های ستیزه‌جویانه حزب الله به شمار می‌آید که طی آن قطع‌نامه‌های سازمان ملل و در راس آن قطع‌نامه 1701 را با فعالیت در مناطق جنوب لبنان، نادیده می‌گیرد».

آماده باش اسرائیل در شمال

ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد که در حال افزایش و تقویت نیروهای خود در مناطق شمالی است و آن‌ها را برای مقابله با هرگونه تحولی، به حال آماده‌باش نگاه می‌دارد.

در این بیانیه آمده است که تعدادی از مناطق در نزدیکی حصار امنیتی در شمال، مناطق بسته نظامی اعلام می‌شود.

ارتش اسرائیل افزود که «در حال حاضر هیچ‌گونه دستورالعملی برای ساکنان شمال وجود ندارد بلکه سران اداره‌های محلی در جریان قرار گرفتند و ارتش در تماس با آن‌ها باقی خواهد ماند».