صلاح در حساب توئیتر خود نوشت:«از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده از همه خانم‌هایی که می‌خواهند در این مراسم شرکت کنند در منزل شخصی آن مرحوم در شهر جده استقبال می‌شود».

صلاح در پایان برای از خداوند برای پدرش طلب عفو و مغفرت کرد.