چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » حقوق بشر » حسن نایب هاشم: نوع برخورد با عباس واحدیان شاهرودی بی قانونی محض است و نگرانیها را در مورد وضعیت وی تشدید کرده است.

حسن نایب هاشم: نوع برخورد با عباس واحدیان شاهرودی بی قانونی محض است و نگرانیها را در مورد وضعیت وی تشدید کرده است.

 

دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و مسئول سازمان «همه حقوق بشر برای همه»، در مصاحبه ای اختصاصی باشبکه جهانی «دُرّ تی وی»، «وضعیت وخیم دکتر فرهاد میثمی در ۱۰۵مین روز اعتصاب غذا»، «ربودن سید هاشم خواستار توسط اطلاعات سپاه و بازداشت وی در بیمارستان اعصاب و روان»، «وضعیت عباس واحدیان شاهرودی در ۳۵مین روز بی خبری کامل از وی» و «قطعنامه کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت نظام حاکم بر ایران به دلیل نقض گسترده و مستمر حقوق بشر» را مورد بررسی قرار داد.

این فعال حقوق بشر  با پرداختن به شرایط وخیم و نگران کننده دکتر فرهاد میثمی که در 105 مین روز اعتصاب غذا به سر می برد گفت، هم اکنون و در این شرایط پس از 105 روز اعتصاب غذا، بدن آقای میثمی برای زنده ماندن به امعاء و احشاء حمله کرده و از آنها تغذیه می کند و این بسیار خطرناک است.
دکتر حسن نایب هاشم در بخشی از این مصاحبه با اشاره به ربودن سید هاشم خواستار و بازداشت وی در یک بیمارستان اعصاب و روان گفت، این نوع روشها در سیستمهای ایدئولوژیک مرسوم بوده است که انقدر به خود مطمئن بودند که هر کسی با آنها مخالفت می کرد را روانی می دانستند ولی این مربوط به دهه ها قبل است که متاسفانه امروز در ایران مسئولان حاکم بر کشور به چنین روشهایی برای ساکت کردن فعالان اجتماعی سیاسی در پیش گرفته اند.
در ادامه آقای نایب هاشم با پرداختن به وضعیت عباس واحدیان شاهرودی دیگر فعال صنف معلمان در مشهد «که هم اکنون 35 روز است هیچ کس از وی خبری ندارد و هیچ نهادی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفته است در صورتی که نزدیکان وی می گویند کسانی که برای بازداشت آقای واحدیان به منزل وی حمله کرده اند حکم بازداشت وی را همراه داشته اند»، گفت برخوردی که مسئولان با آقای واحدیان داشته اند بی قانونی محض است و به همین علت هم نگرانیها در مورد آقای واحدیان بسیار است بخصوص با توجه تهدیدی را که خطاب به دختر کوچک وی هنگام بازداشت کرده اند (که گفته بودند دیگر پدرش را نخواهد دید).
مسئول سازمان «همه حقوق بشر برای همه» در ادامه افزود نهادهای بین المللی از وضعیت آقای عباس واحدیان شاهرودی کاملا مطلع هستند و بهتر است که مقامات نظام حداقل محل بازداشت وی را مشخص کرده و خانواده را از وضعیت ایشان مطلع کنند.