چهارشنبه , ۱۵ تیر ۱۴۰۱
صفحه اول » دستهبندی نشده » روزنامه‌های دوشنبه ۱۴آبان!

روزنامه‌های دوشنبه ۱۴آبان!

 

امتناع از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران، CFT رد شد و پول مردم در هوا قسمتی از تیتر یک روزنامه‌های صبح امروز است.