سه شنبه , ۱۴ تیر ۱۴۰۱
صفحه اول » اخبار در تصویر » روزنامه‌های یکشنبه ۱۳آبان

روزنامه‌های یکشنبه ۱۳آبان

 

سازشکاران بدانند آمریکا رو به افول است، تردیدها و امیدها نسبت به اروپا، باخت آمریکا در شطرنج سیاسی و ادامه تجارت نفت با تهران قسمتی از تیتر یک روزنامه‌های صبح امروز است.