مقامات الجزایری چهارشنبه 31 اکتبر غرفه یک ناشر ایرانی موسوم به «انتشارات مجمع جهانی اهل بیت» را به دلیل عرضه کتاب‌های دینی فرقه‌گرای توهین‌آمیز به صحابه رسول اکرم و همچنین مخالفت آن با قانون این کشور بسته و از ادامه مشارکت در فعالیت‌های نمایشگاه بین‌المللی الجزایر منع کردند.

دبی-العربیه.نت، فارسی/ به گزارش العربیه از شمال آفریقا، مدیریت نمایشگاه بین‌المللی کتاب الجزایر اعلام کرد فعالیت غرفه انتشارات مجمع جهانی اهل بیت در این نمایشگاه را به دلیل مخالفت آن با قانون داخلی نمایشگاه بین‌المللی کتاب الجزایر منع کرده است.

جمال فوغالی، رییس کمیته کتاب‌خوانی و پیگیری در وزارت فرهنگ الجزایر در اظهاراتی به خبرگزاری رسمی الجزایر گفت اقدام به بستن غرفه این انتشارات ایرانی پس از آن صورت می‌گیرد که اداره گمرک با عرضه عناوین کتب این انتشارات در نمایشگاه بین‌المللی الجزایر مخالفت کرده است.

کتب عرضه شده از سوی انتشارات مجمع جهانی اهل بیت اغلب دارای محتوایی دینی با گرایش فرقه‌گرایانه و ترویج‌کننده مذهب شیعی است که ایران با سوءاستفاده از فضای نمایشگاه بین‌المللی کتاب الجزایر اقدام به عرضه این قبیل کتب کرده تا مذهب شیعه را که در تعارض با مرجعیت دینی الجزائری‌ها و هویت کشور است، ترویج کند.

یک ویدیو از داخل نمایشگاه بین‌المللی کتاب الجزایر، کارکنان این نمایشگاه را در حالی نشان می‌دهد که اقدام به جمع‌آوری و ضبط صدها کتابی کردند که در این غرفه ایرانی شبه‌برانگیز عرضه می‌شده تا طی روندی مقدماتی این کتب جمع آوری شده را به کمیته‌ ویژه وابسته به وزارت امور دینی که در این نمایشگاه حاضر است، ارجاع داده تا آنها را مورد بررسی قرار دهد.

بنا به دستورات صادره از وزارت‌خانه‌های فرهنگ و امور دینی، دستگاهای الجزایری نظارت و کنترل شدیدی را علیه روند واردات کتاب به این کشور و عرضه آن در نمایشگاهها و کتاب‌فروشی‌ها اعمال می‌کنند.

این اقدامات کنترلی و نظارتی علیه کتب وارداتی با هدف منع عرضه هر گونه تالیفاتی دینی و مذهبی است که در مغایرت با مذهب عامه مردم الجزایر است.

همچنین مقامات الجزایری هر گونه فعالیت‌های فرهنگی ایران در این کشور را به منظور پیش‌گیری از هر گونه خطری که ثبات این کشور را تهدید می‌کند، به شدت منع می‌کنند.

الجزایر از ابتدای هفته جاری بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب در این کشور را با مشارکت 47 کشور افتتاح کرد که تا روز 3 نوامبر ادامه خواهد یافت.