شنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » بین المللی » هدر ناوئرت در توییتر خود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار توقف آزاردراویش گنابادی و سایر اقلیتها در ایران شد!

هدر ناوئرت در توییتر خود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار توقف آزاردراویش گنابادی و سایر اقلیتها در ایران شد!

 

هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی به «روز کوروش» در گرامیداشت بنیانگذار سلسله هخامنشی پرداخته و خواستار توقف آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران شده است.

هدر ناوئرت در توییتر خود نوشته است: «بیش از ۲۰۰۰ سال پیش کوروش کبیر در ایران باستان مدارای دینی را رواج می داد. امروز در روز کوروش، رژیم ایران باید درس‌هایی را از رهبری وی بیاموزد و آزار بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و سایر اقلیتها در ایران را متوقف کند.»