چهارشنبه , ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » فرهنگ » برگ سبزِ پنجم…
www.picyab.com

برگ سبزِ پنجم…

صبح امروز کسی گفت به من:

تو چقدر تنهائی!

گفتمش در پاسخ:

تو چقدر حساسی…

تنِ من گر تنهاست،

دلِ من با دلهاست!

دوستانی دارم

بهتر از برگ درخت

که دعایم گویند، و دعاشان گویم،

یادشان در  دلِ من،

قلبشان منزلِ من…!

صافی آب مرا یادِ تو انداخت رفیق!

تو دلت سبز

لبت سرخ

چراغت روشن!

چرخِ روزیت همیشه چرخان!

نفست داغ

تنت گرم

دعایت بامن!

 

 

چکامه ای لطیف از سهراب سپهری