جمعه , ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » فرق و ادیان » واکنش شدید سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ به ایرادگیری آخوندمحمدیزدی از آیت الله شبیری زنجانی!

واکنش شدید سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ به ایرادگیری آخوندمحمدیزدی از آیت الله شبیری زنجانی!

سید عباس صالحی در توییت خود نوشت: مرجعیت پشتوانه حفظ هویت شیعی است. مواظب باشیم مراجع پاک و زیست را با تابلوی دغدغه مقدس حفظ نظام، موهن نکنیم و میراث تاریخی تشیع را به تاراج نسپریم