دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » آتش در گلستان هفتم » رونمایی از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضد درویشی موسوم به خبرگزاری صوفیه

رونمایی از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضد درویشی موسوم به خبرگزاری صوفیه

یکی از دراویش گنابادی با انتشار پوستری از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضد درویشی موسوم به خبرگزاری صوفیه رونمایی کرد.