شنبه , ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » فرهنگ » پیوند عمیق چند ساله میان یک مرد و یک لک لک موجب سفر چند هزار کیلومتری این لک لک برای دیدن دوستش شده است!

پیوند عمیق چند ساله میان یک مرد و یک لک لک موجب سفر چند هزار کیلومتری این لک لک برای دیدن دوستش شده است!

 در حیات وحش به ویژه حیوانات هم نوع نسبت به یکدیگر عشق و محبت نشان می دهند. علاقه آنها نسبت به یکدیگر بی شائبه است.

محبت و عشق نسبت به هم نوع در میان جانوران یک احساس طبیعی و غریزی است. آنها از بودن در کنار یکدیگر و ابراز محبت نسبت به هم لذت می برند.داستان عاشقانه و جذاب این لک لک ها، کلپتان و مالنا، همه مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
ماجرا از 20 سال پیش شروع شد، زمانی که مرد مهربانی این لک لک ماده را پیدا کرد که به شدت توسط شکارچیان آسیب دیده بود و تصمیم گرفت به او شانس زندگی دوباره بدهد. بنابراین مالنا را به خانه برد و از او نگهداری کرد.روی پشت بام خانه این مرد بود که مالنا و کلپتان عاشق هم شدند و زندگی خود را آغاز کردند. به نظر می رسید رابطه آن ها محکوم به فنا است، چون مالنا نمی توانست پرواز و در پایان تابستان با جفتش مهاجرت کند.با این وجود عشق آن ها همچنان ادامه یافت. کلپتون هر سال اواخر تابستان مالنا را ترک و به آفریقای جنوبی سفر می کند، اما دوباره در آغاز بهار نزد او برمی گردد.