دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » البناء:اعلام پایبندی عراق به تحریم‌های ایران، عجیب و دور از انتظار بود / این کشور می‌توانست همپای ترکیه و پاکستان با تحریم ایران مخالفت کند / العبادی طرفدار یک نظریه مبهم است؛ او روابط با عربستان را نشانه اهمیت دادن به عربیت می‌داند

البناء:اعلام پایبندی عراق به تحریم‌های ایران، عجیب و دور از انتظار بود / این کشور می‌توانست همپای ترکیه و پاکستان با تحریم ایران مخالفت کند / العبادی طرفدار یک نظریه مبهم است؛ او روابط با عربستان را نشانه اهمیت دادن به عربیت می‌داند

با توجه به اینکه ایران حامی اصلی هر گونه جبشی از سوی نیروهای مقاومت، در برابر اسرائیل است،عراقی های محور مقاومت نمی توانند در مورد دو مساله با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ اول اینکه ایران- صرفنظر از وجود اختلاف هایی در مورد طبیعت روابط دو جانبه آن با طرفهای عراقی- در عمق استراتژیک هر حرکت ملی عراقی برای مقابله با طرح سیطره آمریکا بر منطقه قرار دارد و دوم اینکه ایران امروز به دلیل همین موضع گیریها، با تحریمهای ظالمانه آمریکا مواجه شده است.
عراق نمی‌تواند نقش ایران در این کشور و تحریم آمریکا علیه تهران را از هم جدا کند / اعلام پایبندی عراق به تحریم‌های ایران، عجیب و دور از انتظار بود / این کشور می‌توانست همپای ترکیه و پاکستان با تحریم ایران مخالفت کند / العبادی طرفدار یک نظریه مبهم است؛ او روابط با عربستان را نشانه اهمیت دادن به عربیت می‌داند

ناصر قنديل در البناء نوشت: با توجه به اینکه ایران حامی اصلی هر گونه جبشی از سوی نیروهای مقاومت، در برابر اسرائیل است،عراقی های محور مقاومت نمی توانند در مورد دو مساله با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ اول اینکه ایران- صرفنظر از وجود اختلاف هایی در مورد طبیعت روابط دو جانبه آن با طرفهای عراقی- در عمق استراتژیک هر حرکت ملی عراقی برای مقابله با طرح سیطره آمریکا بر منطقه قرار دارد و دوم اینکه ایران امروز به دلیل همین موضع گیریها، با تحریمهای ظالمانه آمریکا مواجه شده است.

به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: باید موضع عراقی ها در مورد تحریمهای آمریکا علیه ایران واضح و روشن باشد؛ چرا که نیروهای عراقی پایه پیروزیهای خود در راه رسیدن به حکومت و موفقیت در زمینه مبارزه با داعش مورد حمایت آمریکایی ها را براساس کمک ایران بنا نهادند و در طلیعه آنها، حیدر العبادی، رئیس جمهور عراق قرار دارد.

برخی قوای عراقی از مدتی پیش به دنبال آن هستند تا نظریه مبهمی را مطرح کنند مبنی بر اینکه عراق برای بهبود بخشیدن به روابط خود با همسایگان و ابراز همزمان عربیت و اسلامیتش، باید در ارتباط خود با ایران و عربستان توازن داشته باشد و به نحوی رفتار کند که گویا امریکا و اسرائیل وجود ندارند. پر واضح است که حیدر العبادی نیز در بین افرادی است که طرفدار این نظریه هستند و حتی افزایش روابط با عربستان را نشانه اهمیت دادن بیشتر به عربیت می دانند.

اعلام پایبندی رئیس جمهور عراق به تحریم های آمریکا علیه ایران، در میان فداکاری ها و ایستادگی های ایران در کنار ملت عراق، واقعا عجیب و دور از انتظار بود. هیچ کس شرایط دشوار عراق را نادیده نمی گیرد و انتظار ندارد که به مقابله با آمریکا رود؛ البته می دانیم سختی هایی که مردم عراق متحمل می شوند، اساسا از ضعف رهبران حاکم آنها در زمینه مبارزه با فساد سرچشمه می گیرد؛ اما عراقی ها باید در نظر داشته باشند که علت تحریمهای ایران، نه مشکلات و اختلافات دو جانبه بین آمریکا و ایران، بلکه نتیجه مستقیم موضع ایران در قبال تحرکات مقاومت است.

اگر دولت عراق واقعا در مورد تحریمهای امریکا علیه ایران واتخاذ موضع مشخصی در این باره با مشکل مواجه شده بود، می توانست با وزرای خارجه کشورهای همسایه ایران جلسه داشته باشد و طی آن به بررسی این مساله که خارج از چارچوب قانون بین المللی است، بپردازد. در این صورت، این امکان برای دولت عراق فراهم می شد تا با مشارکت در موضع ترکیه و پاکستان در مورد عدم پایبندی به تحریمها، با اعمال آن مخالفت کند.

این در حالی است که نیروهای ملی در عراق، بویژه نیروهای مقاومت خواستار عدم التزام این کشور به تحریمهای آمریکا علیه ایران هستند و با احترام از عبادی می خواهند در این باره تجدید نظر کند.