یکشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » روزنامه سعودی «عکاظ» خطاب به سران کشورهای عربی:

روزنامه سعودی «عکاظ» خطاب به سران کشورهای عربی:

چرا عده ای از صحبتهای اخیر ترامپ در مورد ایران غافلگیر شده اند؟ آیا واقعا شما اعراب گمان می کردید که رئیس جمهور آمریکا در حال برنامه ریزی برای حمله به ایران است؟! ترامپ هیچگاه، هیچ روزی در اندیشه حمله به ایران نبوده و نیست.

خالد السليمان در روزنامه سعودی عکاظ نوشت: چرا عده ای از صحبتهای اخیر ترامپ در مورد ایران غافلگیر شده اند؟ آیا واقعا شما اعراب گمان می کردید که رئیس جمهور آمریکا در حال برنامه ریزی برای حمله به ایران است؟!

به گزارش «انتخاب»، این روزنامه ادامه داد: اساسا، افزایش تنش لفظی و سپس مذاکره برای دست یابی به بیشترین دستاوردها، شیوه اصلی ترامپ در برخورد با پرونده های مهم، بویژه کره شمالی، چین، مکزیک، اروپا، ناتو، روسیه و ترکیه بوده است. اکنون، وی به دنبال تکرار این رفتار در تعامل با ایران است و از ابتدا قصد اصلی اش رسیدن به توافق تازه ای طبق معیارها و شروطش مشخص بوده است. ترامپ هیچگاه، هیچ روزی در اندیشه حمله به ایران نبوده و نیست؛ چرا که ستاره نیازی به جنگی تازه ندارد تا بر شعله های فروزان خود بیفزاید!

در حقیقت، ترامپ به دنبال آن است که با گشودن دری به روی ایران، این کشور را از بحران خارج کند. این در شرایطی است که با اجرایی شدن تحریمهای آمریکا، فروپاشی اقتصاد ایران حتمی است.

تحولات سالهای اخیر در منطقه و تغییراتی که در شیوه اداره روابط بین المللی و قواعد تعامل با بحرانها ایجاد شده است، تغییر سیاستهای خارجی دولتهایی مثل عربستان سعودی را ضروری می کند. سعودیها باید در صدد به دست گرفتن زمام امور خود برای تحقق منافع و تقویت توانایی های شان باشند؛ چرا که نقشه ائتلافهای پیشین در صحنه بین المللی، شاهد زایشی تازه شده است و تنها دولتهایی که تغییرات را درک کنند و آماده مقابله با پیامدهای آن باشند، می توانند در برابر توفانی که دنیایی جدید را شکل می دهد، مقاومت کنند!