شنبه , ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تو قدر آب چه دانی؟ که در کنار فراتی!

تو قدر آب چه دانی؟ که در کنار فراتی!

تو قدر آب چه دانی؟ که در کنار فراتی

شاید آن تعداد اندک از خواهران و برادران ایمانی که توفیق دیدار دوست  عظیم الشان یعنی حضرت آقای مجذوبعلیشاه گنابادی در دولتسرای ایشان نصیبشان میشود به سایر  دوستداران ایشان ایراد بگیرند و بگویند که: “چرا برای رفع حصر حضرتشان این اندازه بی تابی و تلاش میکنید. نگران نباشید و بدانید که  حال حضرتشان خوب است و با آرامش استراحت میفرمایند و از رفت و آمدها و دید و بازدیدهای روزمره فارغ شده اند”.  از قدیم گفته اند سیر از گرسنه خبرندارد و سواره از پیاده.

البته تردیدی نیست که برای همه ما  سلامت و آرامش و آسایش حضرتشان در درجه اول اهمیت قرار دارد ، اما در عین حال،  عدم دیدارروی یار و محرومیت از شنیدن آموزشهای پیربزرگوار همه درویشهارا دچاردرد فراق و سردرگمی میکند. لذا اگرهفته ای حداقل دوبار برنامه ای از فرمایشات صوتی – تصویری ایشان تهیه شود و ایشان مثل گذشته، مطابق میل خودهرمقدارکه لازم بدانند و در هرزمینه که مورد نظر خودشان است صحبتی بفرمایند، عموم فقرادر چهارگوشه دنیا – که به هیچ نحوی به ایشان دسترسی ندارند – خاطرجمعی پیدا میکنند. چه بسا این شرایط سخت برای دورافتادگان و ساکنان دیار غربت نیز قابل تحمل تر شودوتا حدی آرامش به دلهای مشوش آنها بازگردد.