یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » فرق و ادیان » ادامه نثار کردن انواع اهانت به آقای دکترسیدمصطفی آزمایش ضمن اعلام ارادت به آقارضاتابنده !

ادامه نثار کردن انواع اهانت به آقای دکترسیدمصطفی آزمایش ضمن اعلام ارادت به آقارضاتابنده !

پررویی و شکست فضاحتبار گردانندگان میکرورسانه های رژیم!

میکرورسانه های مفلوک با زوزه کشی به ادامه ماموریت ننگین خود در جهت عملیات تخریبی بیفرجام  ادامه میدهند. اما بازی جنگ نرم را بیش ازپیش فروباخته اند.

سایتهای فرقه نیوز/ خبرگزاری صوفیه مینویسند:

ادامه #اعلام_برائت از #ماذون_طرد شده

#امیر_حسین_قشقائیان یکی از بزرگان صوفیه گنابادیه با صدور بیانیه ای به رونمایی از چهره حقیقی #شرمان_بهشتی و #ماذون_طرد شده پرداخت.