جمعه , ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » نامه سرگشاده از طرف یکی از پیروان طریقت نعمت اللهیه گنابادی خطاب به آقایان مشایخ جلیل القدر و نمایندگان بزرگوار حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه گنابادی.

نامه سرگشاده از طرف یکی از پیروان طریقت نعمت اللهیه گنابادی خطاب به آقایان مشایخ جلیل القدر و نمایندگان بزرگوار حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه گنابادی.

هو

121

بسم الله الرحمن الرحیم

خطاب به آقایان محترم عهده دار نمایندگی حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در امور اجتماعی

خطاب به آقایان مشایخ بزرگوار سلسله علیه نعمت اللهیه سلطانعلیشاهی

پس از عرض سلام و تقدیم احترام

از آنجا که پایه ای ترین اصل تشرف به فقر، بیعت و سرسپردن به قطب حی میباشد لذا برای یک فقیر معمولی مانند  این جانب ،  سئوالی مطرح است که چون دسترسی به پیربزرگوار ندارم به جانب آقایانی روی آورده ام که دارای مقام، منصب، یا مسئولیتی در این سلسله هستند و استدعا دارم که مرا راهنمایی فرمایند. تاجایی که بنده درک میکنم یکی از ابعاد سرسپردگی به پیر وقت آگاهی از منویات و خواسته های آن قطب جلیل القدر درحیطه شرایط زمانی- مکانی دوران است.

چندی پیش برعده ای خرده گرفته شد که از دستور پیرسرپیچی کرده اند و دچارعمل زدگی شده اند و آّب به آسیاب دشمنان درویشی ریخته ، باعث به وجود آمدن مشکلات کنونی گشته اند. سئوال بنده این است که آیا هم اکنون که پنج ماه از آن وقایع اسفبار میگذرد و کل سلسله و همه متعلقات آن اعم از مجلس و مددکاری و انتشارات تعطیل شده و دسترسی به پیروقت ناممکن گشته و تعدادزیادی از فقرا در بدترین شرایط کماکان در زندانها به سر میبرند. همه ماراسکوت و بیعملی فراگرفته و هرروز با بهت زدگی  دست به گریبان ناهنجاریهایی عجیب و باورنکردنی که بر سر ما می آورند و از این که کوچکترین قدمی برداریم و بااین کار شاید باعث شویم انگی به ما بچسبد متوحشیم. گویی عقب عقب داریم از آن سوی بام سقوط میکنیم.

دوهفته پیش فقط یک روز حصر برداشته شدو دوباره محدودیت به سیاق سابق برقرار شد. نزدیک به یک ماه است که حضرتشان هیچ سخنرانی نفرموده اند و پیروان خودراازحال خود و رهنمود های خودباخبرنساخته اند. افراد مختلف که معلوم نیست هرکدام چه جایگاه و مقامی در سلسله دارند  در فضای مجازی فقرارا به عملکردهای ضدونقیض دعوت میکنند. گاه میگویند یک هفته صبرکنید، گاه میگویند کلمه حصررا به کارنبرید زیرا حضرت آقا دررفت و آمدهای خود آزادند. گاه گفته میشود باید فقط به شیخ بزرگوار جناب آقای جذبی مراجعه کرد، گاه گفته میشود ایشان بیمار هستند و نباید برایشان ایجاد مزاحمت کرد….

بنده شخصا در این مدت پنجماهه و بخصص بعدازحصرمجدد(یا بازداشت خانگی یا شرایط ویژه… نمیدانم چه کلمه ای را باید به کاربرد تاعده ای ناراحت نشوند) که معلوم نشد چه مقامی و چرا آن را دوباره برقرار کرد و تاکی ادامه خواهد یافت دچار سردرگمی هستم. برایم ضروری است که ازمنویات پیری که دست ارادت به دست اوداده و سر به او و فقط به او سپرده ام باخبر باشم و بدانم که در این شرایط انتظار آن بزرگوار ازما فقرا چیست.

آیا صلاح است که به این سکوت و بیعملی و خمودگی ادامه دهیم و کماکان در بهت و حیرت و بیخبری باقی بمانیم و یاشایسته است دست به اقداماتی اعتراض آمیز درکادر قانون و البته مثل همیشه مسالمت آمیز بزنیم.

جناب آقایان نماینده

شایعات مختلف از هرطرف به گوش میرسد. نمیدانم که آیا شما پنج نفر آقایان کماکان نمایندگان ایشان هستید یاخیر؟

اگر جواب مثبت است خواهشمندیم از حضورشان استدعا کنید تادریک ویدئو کوتاه رهنمودهای خودرا برای روشن کردن تکلیف فقرا ابراز نمایند. اگر نمایندگی شما ملغی شده باید به چه کسی مراجعه کرد؟

سروران مکرم آقایان مشایخ جلیل القدرسلسله گنابادی

مسلما شما بزرگواران بیش از ما فقرای ساده درجریان چشم انداز برون رفت از این وضعیت ناگوار قرار داریدوچه بسا هرکدام  دست به اقداماتی زده باشید. استدعا داریم مارااز این سردرگمی نجات دهید و خواهشمندیم مارا درجریان خطوط کلی اقدامات خودقرار دهید.

مطالب مندرج در این متن سئوالات شخصی خودم است ولی چه بسا این سئوالات برای فقرای دیگری هم مطرح باشد. این جانب نمیخواهم با بیتفاوتی نظاره گر ظلم و جوری که این چنین گستاخانه برسلسله روا میشود باشم . فقط درصورتی از سکوت و بیعملی خود دچار ناراحتی وجدان نمیگردم که برایم مسلم شود که صلاحدید ایشان ادامه صبر و سکوت من و سایر پیروان ایشان است. لذا از حضور هرآن کس که میتواند درروشن کردن این سئوال به بنده کمکی کند تقاضا میکنم دریغ نفرماید تاحداقل کمی آرامش به دل آشفته ما بازگردد.

 

پیشاپیش  از جوابی که هرکدام از آقایان خواهندفرمود کمال تشکررا دارم. انشاء الله هرچه زودتر خودشان چشم و دل مارا روشن فرمایند.

به امید آن روز پرشکوه

ش. ب

(بنده از معرفی خودم  به طور کامل ابایی ندارم ولی چون ممکن است حمل بر انگیزه مطرح کردن فردی شود از ذکر اسمم سر باز میزنم).