جمعه , ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » خیزش از درون با شورش گرسنگان درراه است! آیا کودتایی زودتر ازآن طراحی شده است؟

خیزش از درون با شورش گرسنگان درراه است! آیا کودتایی زودتر ازآن طراحی شده است؟

لهیب حریقهای بی امان  و خشکی آبگیرهای سوخته!

آتش سوزی در مسجدجامع ساری و آتش سوزی در وسط شهر سنندج، به دلیل بحران آب دست “آتشنشان”ها را برای فرونشاندن حریق بسته است. آتشنشانها ناتوان از هرکاری، به محل حادثه میروند و سوختن فرصتها و تبدیل میراثها و سرمایه گذاریها به خاک و خاکستر را نظاره میکنند!

مصاحبه و گفتگوهای بی پرده ای در صدا و سیما یا در عرصه مطبوعات مکتوب به چشم میخورد که برپایه آن همه صاحبنظران سیاستهای راهبردی داخل کشور توضیح میدهند که آینده نزدیک تحولی ژرف در ایران میان کودتا یا شورش دسته جمعی گرسنگان در سراسر شهرها و روستاها است!

آنچه از هفتم دی ماه کلیدخورد روزبروز شدت فزاینده میگیرد، سکان از دست “ناخدا” به در رفته و واضح است که “خدا کشتی انجا که خواهد بَرَد”!