دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تهدید جهان آخرین سلاح دولتمردان نظام ولایت فقیه برای خاموش کردن قیام مردم ایران!

تهدید جهان آخرین سلاح دولتمردان نظام ولایت فقیه برای خاموش کردن قیام مردم ایران!

متوقف شدن جریان صادرات نفت از خاورمیانه به غرب و به جریان افتادن سیل پناهندگان به غرب!

سخنرانی تهدید آمیز روحانی در وین : اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم دیگران هم در منطقه نخواهند توانست!

سخنرانی تهدید آمیز رحمانی فضلی وزیر کشور در تهران:در سوریه دیدیم که وقتی تعدادی مهاجر به سمت اروپا رفتند چه بحرانی ایجاد شد. من بعنوان وزیر کشور و مسئول امنیت داخلی می گویم  که اگر 24 ساعت چشمانم را ببندم، بیش از یک میلیون پناهنده از مرزهای غربی ایران روانه اروپا می شوند.