دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیانات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در دولتسرا – صبح جمعه ۱۳۹۷/۴/۱

بیانات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در دولتسرا – صبح جمعه ۱۳۹۷/۴/۱

بیانات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در دولتسرا – صبح جمعه ۱۳۹۷/۴/۱