شنبه , ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » کمپین اخراج آقازاده های جمهوری اسلامی و والدین شان از کانادا

کمپین اخراج آقازاده های جمهوری اسلامی و والدین شان از کانادا

آقای نخست وزیر جاستین ترودو، موضع شما  و دولت تان نسبت به جمهوری اسلامی تا حدودی مشخص است، اما شفاف نیست. در همه رسانه ها اشاره می شود که کانادا به بهشت دزدان تبدیل شده است؛ شواهد این ادعا به وضوح در جامعه کانادا به چشم می خورد، خرید املاک و ماشین های لوکس توسط آنان از نمود های آن است! آقازاده هایی که به بهانه تحصیل، و والدین آنان  که به بهانه دیدن آنها، در رفت آمد هستند. امثال آقای خاوری و خانواده او بسیاراند.

در کشوری که ورود بیش از 10.000 دلار بدون اعلام منبع آن غیر قانونی است، چگونه این دزدان و فرزندانشان سرمایه های هنگفت بادآورده را وارد و بدون هیچ گونه درآمدی در کانادا زندگی های آنچنانی دارند.

آقای نخست وزیر، ما امضاء کنندگان این کمپین از شما می خواهیم که دزدان، اختلاس گران و آقازاده هایشان را در کانادا شناسایی و آنان را از کشور اخراج و اموالشان که متعلق به ملت ایران است، را در حسابی حفظ  تا در زمان مناسب به دست ملت ایران برسد.