دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » ورزش » وقتی کشور توسط عراقی ها اداره می شود، روی پیراهن بازیکنان نام عراق بجای ایران درج میشود

وقتی کشور توسط عراقی ها اداره می شود، روی پیراهن بازیکنان نام عراق بجای ایران درج میشود

روی پیراهن بازیکنان پرتقال به جای اسم ایران، اسم عراق درج شده بود.