چهارشنبه , ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » بین المللی » مدیراجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها : هیچ چیز «رژیم ایران» ایرانی نیست‌

مدیراجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها : هیچ چیز «رژیم ایران» ایرانی نیست‌

مارک دوبوویتز (مدیراجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها):

هیچ چیز «رژیم ایران» ایرانی نیست‌. ما از این پس آن را رژیم/رژیم تبهکار/جمهوری اسلامی/دیکتاتوری/دیکتاتوری نظامی-آخوندی صدا خواهیم زد. پیشنهاد دیگر؟