چهارشنبه , ۳ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » عفو بين الملل: زينب طاهرى بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود

عفو بين الملل: زينب طاهرى بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود

در واكنش به خبر دستگيرى زينب طاهرى، وكيل درويش گنابادى محمد ثلاث كه روز دوشنبه اعدام شد، فيليپ لوتر، مدير بخش تحقيقات خاورميانه و آفريقالى شمالى عفو بين الملل گفت:

اين خود گوياست كه زينب طاهرى در پى اعلام تصميم خود مبنى بر انتشار اسنادى كه به بيگناهى محمد ثلاث اشاره دارد، دستگير شده است. دستگيرى او نشانه اى ديگر از عزم مقامات ايرانى براى سركوب و آزار و اذيت وكلايى است كه عليه شكنجه و محاكمه هاى ناعادلانه اعتراض مى كنند.

زينب طاهرى با صداى رسا به حمايت از محمد ثلاث پرداخت و توجه عموم را به ناعادلانه بودن محاكمه وى و عدم بررسى شواهد كليدى ناظر بر بى گناهى آقاى ثلاث جلب كرد.

زينب طاهرى بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود. به جاى دستگيرى او به خاطر انجام فعاليت هاى حرفه اى خود به عنوان وكيل، مقامات ايرانى بايد به نگرانى هاى گسترده مطرح در خصوص اعدام ضد انسانى محمد ثلاث به دنبال يك محاكمه به غايت ناعادلانه، رسيدگى كنند.”

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/iran-outspoken-lawyer-arrested-after-protesting-the-execution-of-her-client/?utm_source=facebook&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social