دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » بین المللی » بیانیه رسمی وزارتخارجه آمریکا در محکومیت استمرار نقض حقوق بشر دراویش گنابادی، اعدام اسطوره مقاومت و جوانمردی درویش محمدیاورثلاث در برابر حاکمیت داعشی درویش کُش در ایران، و محکومیت استمرارحصر ناجوانمردانه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه گنابادی جناب آقای دکترنورعلی تابنده!

بیانیه رسمی وزارتخارجه آمریکا در محکومیت استمرار نقض حقوق بشر دراویش گنابادی، اعدام اسطوره مقاومت و جوانمردی درویش محمدیاورثلاث در برابر حاکمیت داعشی درویش کُش در ایران، و محکومیت استمرارحصر ناجوانمردانه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه گنابادی جناب آقای دکترنورعلی تابنده!

بهمن انزجار و نفرت از طاق آسمان افکار بین المللی بر سر حاکمیت زبون داعشی درویش کُش ایران میبارد!