دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تجمع پیروان مکتب درویشی در شهر کلن آلمان در اعتراض به حکم ستمگرانه اعدام محمد ثلاث، حصر دکتر نورعلی تابنده و سرکوب بی رحمانه دراویش

تجمع پیروان مکتب درویشی در شهر کلن آلمان در اعتراض به حکم ستمگرانه اعدام محمد ثلاث، حصر دکتر نورعلی تابنده و سرکوب بی رحمانه دراویش

تجمع اعتراضی پیروان مکتب درویشی در شهر کلن آلمان در اعتراض به حکم ستمگرانه اعدام محمد ثلاث، حصر آقای دکتر نورعلی تابنده و سرکوب بی رحمانه دراویش گنابادی

روز شنبه ۲۶ خرداد هواداران دراویش گنابادی در شهر کلن آلمان تجمعی در اعتراض به حکم ظالمانه اعدام درویش بیگناه محمد یاور ثلاث، حصر غیر قانونی آقای دکتر نورعلی تابنده و سرکوب گسترده دراویش گنابادی را در شهر کلن آلمان را برگزار کردند.

تجمع کنندگان با دف نوازی و پخش اعلامیه به روشنگری و تنویر افکار عمومی مردم در ارتباط با نقض گسترده حقوق دراویش در ایران به جرم « درویش بودن» پرداختند، و اعلام کردند که پس از چهار ماه وعده های پوچ که تنها بر فشارهای وارده بر دراویش افزود، دیگر فریب نخواهند خورد و این آغاز حرکتهای اعتراضی آنها خواهد بود.