یکشنبه , ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » حقوق بشر » دکتر سیف زاده؛ از اول انقلاب تا کنون روحانیونی که در راس قوه قضائیه قرار گرفته اند، الفبای علم حقوق را هم نمی دانسته اند.

دکتر سیف زاده؛ از اول انقلاب تا کنون روحانیونی که در راس قوه قضائیه قرار گرفته اند، الفبای علم حقوق را هم نمی دانسته اند.

 

دکتر محمد سیف زاده حقوق دان برجسته کشور در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی»، قوه قضائیه مستقل و چگونگی آن در دو قانون اساسی و عملکرد این قوه در دو نظام سیاسی را مورد بررسی قرار داد.

دکتر محمد سیف زاده با بررسی وضعیت اسفبار قوه قضائیه در دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی گفت؛ علیرغم تعارضات آشکار در دو قانون اساسی از زمان انقلاب مشروطه تا به حال با وجود تصریح در قانون اساسی، استقلال قوه قضائیه و قضات مستقل و بی طرف مورد هجوم اصحاب قدرت قرار گرفته است. در نظام قبلی وزیر دادگستری مجری اوامر شاه بود و هم اکنون رئیس قوه قضائیه مجری اوامر رهبر نظام است و تا هنگامی که استقلال قوه قضائیه و قضات مستقل، عادل و بی طرف و کانونهای وکلای دادگستری کاملا مستقل به وسیله قانون بوجود نیاید و دادگاههای غیر قانونی و غیر صالح انقلاب و ویژه روحانیت منحل و ملغا نگردد، هیچ امیدی به بهبود و پیشرفت جامعه در قسمتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … وجود ندارد.