چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اعاده دادرسی درویش محمد یاور ثلاث رد شد

اعاده دادرسی درویش محمد یاور ثلاث رد شد

بنا بر گزارشات رسیده درخواست اعاده دادرسی محمد یاور ثلاث توسط دیوان عالی کشور رد شد.

پرونده محمد ثلاث به شعبه 35 دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و بنا بر اخبار رسیده رئیس این شعبه سید کریمی با وجود اشراف به بی گناهی محمد ثلاث به دلیل فشارهای وارد شده از سوی مقامات نظام درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.

روز گذشته دادستان تهران در یک مصاحبه خبری گفته بود که بعد ازماه رمضان حکم اعدام درویش محمد ثلاث اجرا خواهد شد و حال یک روز پس از این مصاحبه شاهد رد اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور هستیم.