جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » بیانیه مطبوعاتی دکتر سیدمصطفی آزمایش خطاب به هموطنان شریف و آزاده و خواهران و برادران ایمانی

بیانیه مطبوعاتی دکتر سیدمصطفی آزمایش خطاب به هموطنان شریف و آزاده و خواهران و برادران ایمانی

هو

۱۲۱

محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم

سوره حجرات – آیه ۲۹

 

با سلام و درود

هموطنان شریف ایرانی، خواهران و برادران ایمانی پیروان طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

چنان که تاریخ دو ده اخیر کشورمان گواه است عده ای در ایران پرچم تکفیربرعلیه اهل تصوف را بلند کرده و به گفته خوددرصدد ریشه  کنی طریقت فقرمحمدی و خاموش کردن چراغ تصوف علوی و عرفان اسلامی در ایران میباشند. از تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱٣۸۴ تا به امروز حملات متعددی به حسینیه های درویشان در شهرهای مختلف ایران که مساجد عبادت پروردگار بود- صورت گرفته و پس از غارت و تخریب، آنهارا باخاک یکسان کرده اند.

با این همه چراغ فقر و تصوف و عرفان اسلامی و طریقت نعمت اللهیه سلطان علیشاهیه گنابادی خاموش نشده است.

یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون

سوره توبه- آیه ٣۲

آنچه تاکنون در این دریای پرتلاطم و طوفانی سبب پایداری کشتی درویشان در برابر این امواج سهمگین گشته، جمع بودن آنان زیر پرچم بلند و پراهتزاز اتحاد و یک دلی و اجتناب از هرگونه دسته بندی و دو دستگی و تفرقه و پراکندگی است.

با نظری به فضای مجازی به خوبی آشکار است که معاندان فقر و عرفان در پیشبرد ترفند ناکارآمد ادامه حصر غیرقانونی حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه درمانده گشته و زیر فشار افکار عمومی بین المللی و داخل کشور بیرمق و مستاصل شده اند.

در عین حال با نظری به سایتهای اینترنتی ضد تصوف ملاحظه مینمائیم که امید واهی دشمنان طریقت و عرفان، جریحه دار کردن احساسات ایمانی دراویش و ایجاد تفرقه و شکاف و اختلاف در میان خود آنان است.

البته دراویش نعمت اللهیه گنابادی هوشیارتر از آنند که در دام این فتنه بیفتند.

فقرا و پیروان و ارادتمندان حضرت آقای مجذوبعلیشاه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه گنابادی هرگز بر طبل اختلاف با یکدیگر نمیکوبند و مُصرّانه بر سر خواسته های کاملا مشروع و قانونی خود اصرار میورزند.

خواسته هایی که چنین خلاصه میشود:

۱- شکسته شدن بلادرنگ حصر غیرقانونی و ناجوانمردانه حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۲ – قبول اعاده دادرسی درویش جوانمرد محمدیاور ثلاث

٣ – آزادی بیدرنگ و بلاقید شرط عموم دراویش صلحخواه و مسالمت جو که بدون ارائهء هیچ دلیل محکمه پسند در کنج سیاهچالها تحت شکنجه های ناجوانمردانه جسمی و روانی قرار دارند.

اکنون مبرمترین درخواست دراویش در صفوف متحد و بهم پیوسته – که نماد باشکوه اتحاد و همدلی است- رفع حصر بیچون و چرا و بلاتعللاز حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی میباشد.

البته روشن و آشکار است که اصرار بر شکستن حصر حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی – به عنوان یک خواسته مشروع و قانونی – نباید و نمیتواند حمل بر مخالفت با اخوان محترم  جنابان آقایان حاج مهندس سید علیرضا جذبی، حاج حسینعلی کاشانی، حاج محمدتابنده ، حاج میریونس جعفری، و حاج محمدرضا هرسینی – که همه از برادران ایمانی و سابقان در ارادت ورزی به طریقت نعمت اللهیه گنابادی میباشند- گردد.

در این عَرَصاتِ پُر شرّ و شور و در این برهه بحرانی، خواهران و برادران ایمانی با هوشیاری و خردورزی دست از اتحاد و یکدلی نمیکشند و خواسته عمومی خود دایر بر شکستن حصر و رفع ممنوعیت از ارتباط مستقیم با حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را تکرار میکنند.

خواهران و برادران ایمانی ارجمند،

من به عنوان عضوی بسیار ناچیز از این جمعیت عظیم و میلیونی فقرای نعمت اللهی گنابادی با کمال فروتنی از یکایک پیروان این مکتب نورانی میخواهم در برابر طایفه معاندان از خدابیخبر – که پیربزرگوار و حکیم فرهیخته صلح طلب و مسالمت جوی ما را دچار به حصر غیرقانونی کرده اند – ضمن اصرار و پافشاری برمواضع برحق دایر بر رفع  حصر حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی ، در تقویت بستگی معنوی و آبیاری لطیفه ایمانی بکوشند و از هرگونه اختلاف و دودستگی اکیدا اجتناب نمایند و مصداق “کانهم بنیان مرصوص” باشند.

من به عنوان عضوی ناچیز و کوچک از این خانواده بزرگ فقری و طریقتی هرگز به هیچ یک از خواهران و براداران بویژه سابقین و پیشکسوتان اسائه ادب و بیحرمتی نکرده و نمیکنم و هرگز اهانت و بیحرمتی نسبت به بزرگان و پیشکسوتان و نمایندگان حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی را مجاز نمیدانم و قاطعانه آن را تقبیح میکنم.

ما نگوئیم بد و میل به ناحق نکنیم

جامهء کس سیه و دلقِ خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

هموطنان شریف و آزاده و خواهران و برادران ایمانی گرامی،

اگرچه توهین های تند و اهانتهای حرمت شکنانه نسبت به من و خانواده ام در فضای سایبری و حتی با تلفن به منزل مسکونی ام از جانب کسانی که با احساساتشان بازی شده و برعلیه من تحریک شده اند روال روزمره یافته، اما هرگز راضی نیستم که کسی به عنوان هواداری از من – به عنوان یک ذره ناچیز- کوچکترین قدم متقابلی برداشته یا اقدام متقابلی انجام دهد.

فقرای فهمیده و صبور طریقت نعمت اللهیه  گنابادی نیز هوشیارتر از آنند که به دام ترفند اختلاف و تفرقه ای بیفتند که معاندان فقر آن را بپامیکنند و میکوشند تا برآن دامن بزنند.  فقرای طریقت نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی با کیاست و معرفت میدانند که ضامن پیروزی در سنگر مقاومت و ادامه مشارکت در موج  پردامنهء اعتراض نسبت به حصر غیرقانونی حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه چیزی جز اتحاد و همدلی نیست.

ما در ره عشق تو اسیران بلائیم

کس نیست چنین عاشق دلداده که مائیم

ترسیدن ما جملگی از بیم بلا بود

اکنون زچه ترسیم که در عین بلائیم

درخواست یکپارچه “رفع بیقید و شرط و بیدرنگ حصر حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه” عامل وحدت بخش و رمز یکپارچگی دراویش و دوستداران مکتب درویشی درچهارگوشه جهان است و بس.

مجددا یادآور میشوم که درخواست رفع حصر از آقای دکترنورعلی تابنده هرگز نباید تعبیر به کوچکترین اسائه ادبی نسبت به اخوان محترم آقایان جذبی و کاشانی و تابنده و جعفری و هرسینی گردد و ابزار دست معاندانی شود که درصدد پاشیدن بذر تفرقه و اختلاف در میان دراویش و دوستداران مکتب درویشی میباشند.

من به عنوان یک عضو ناچیز خانواده عظیم فقر و درویشی همراه با خواهران و براداران ایمانی یک دل و یک صدا فریاد میزنم و بلاوقفه تکرار میکنم که ما خواهان شکستن حصر غیرقانونی مرشد و معلم بزرگوار حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی هستیم.

 

یکی از راهیان طریقت نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی

فقیر سراپا تقصیر دکتر سیدمصطفی آزمایش

شنبه نوزدهم خردادماه هزاروسیصد و نود و هفت