جمعه , ۱۸ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » تصویری » اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده برجام فروریخت!

اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده برجام فروریخت!

علی اکبر صالحی: اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده  برجام فروریخت، سالن ما برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته آماده است.