یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ابراز برائت قاطعانه اکثریت فقرای نعمت اللهیه سلطانعلیشاهی از ادعاها و اتهامات کذب منتسبه به ماذون محترم دکترمصطفی آزمایش

ابراز برائت قاطعانه اکثریت فقرای نعمت اللهیه سلطانعلیشاهی از ادعاها و اتهامات کذب منتسبه به ماذون محترم دکترمصطفی آزمایش

یادآوری مخاطرات تاریخی در سوء استفاده فرصت طلبانه از مهر و امضای اقطاب سلسله طریقتی نعمت اللهیه! درسی از گذشته وهدایتی بسوی آینده است!

واکنش مودبانه اکثریت دراویش طریقت نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی به ادعانامه های کذب آلود انتشار یافته در داخل کشور!