دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ایران را دریابیم؛ بحران آب جدی است

ایران را دریابیم؛ بحران آب جدی است

آب فولادشهر وبرخی مناطق اصفهان ساعتها قطع میشود. درحالیکه هنوز تابستان هم نرسیده؛ مسئول بحران بی آبی کیست؟  آخوندها کجای وطن ما را آباد گذاشته اند؟