یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » فرهنگ » واکنش دکتر محمود احمدی نژاد به مرگ  ناصر ملک مطیعی 

واکنش دکتر محمود احمدی نژاد به مرگ  ناصر ملک مطیعی 

 

نقش نگار که فیلم بازگشت ناصر به سینما بود در دوران احمدی نژاد پروانه ساخت گرفت.