پنجشنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » عبدالله گنجی و جوانان فاسد مفسدتکفیری جویای نان و نشان، ثابت کردند که شاگردان شایسته!! حسین منقلی و مهدی منقلی و سایر بزرگان نام آشنای فرقه منقلیه هستند!

عبدالله گنجی و جوانان فاسد مفسدتکفیری جویای نان و نشان، ثابت کردند که شاگردان شایسته!! حسین منقلی و مهدی منقلی و سایر بزرگان نام آشنای فرقه منقلیه هستند!

رسوایی پشت رسوایی برای دست نشاندگانِ روانپریشِ “آقا”!!!

 

هفته پیش در حلقه مفسدین فی الارض حول منقل تریاک، حسین منقلی وارد فاز “کیهان نوردی” شد و همان خیال محالی که در مخیله اش خطور کرده بود را به تیتر و سرمقاله روزنامه کیهان تبدیل کرد و مدعی شد که محمدبن سلمان در اثر اصابت گلوله به قتل رسیده و از دنیا رفته !!

اما حالا که همه دنیا به ریش حسین منقلی کافر- تکفیری و سایر “بزرگان نام آشنای فرقه منقلیه” پوزخند میزنند، عبدالله گنجی در ورقپارهء موسوم به “جوان”- بخش پروپاگاندای اطلاعات سپاه پاسداران-  تیتر زده که محمدبن سلمان اگرچه نمرده و هنوز زنده است!! اما در هرحال هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته، و در نتیجه ولیعهد غایب و زخمی است!!

یعنی خبر کیهان درست بوده، حالا اگر محمدبن سلمان زنده مانده به خودش مربوط است و حرجی برای کیهان نیست!! و “عبدالله گنجی” دروغهای بالاآورده حسین منقلی کیهان نورد را با کمال وقاحت قرقره میکند!!

واقعا دست مریزاد به مدیریت بیلیاقتی که فرد فاسدالعقیده و مفسد فی الارضی مانند عبدالله گنجی بازجوی اسلام ستیز را به عنوان نوچه حقیرِ حسین منقلی بازجو  برسر سفره بیت المال مردم محروم نشانده و شکمش را را با چرب و شیرین حقوق برباد رفته مردم سیر میکند که اسباب گردش سیستم پروپاگاندای این دستگاه های امنیتی دروغپرداز و پرونده ساز را درگردش نگاه دارد!