جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حسین منقلی همپالکی مهدی- حسین طائب از “بزرگان صاحبنام و پر آوازه فرقه منقلیه” باز هم از رو نمیرود!!

حسین منقلی همپالکی مهدی- حسین طائب از “بزرگان صاحبنام و پر آوازه فرقه منقلیه” باز هم از رو نمیرود!!

رسوایی پشت رسوایی برای دست نشاندگانِ روانپریشِ “آقا”!!!

 

هفته پیش در حلقه مفسدین فی الارض حول منقل تریاک، حسین منقلی وارد فاز “کیهان نوردی” شد و همان خیال محالی که در مخیله اش خطور کرده بود را به تیتر و سرمقاله روزنامه کیهان تبدیل کرد و مدعی شد که محمدبن سلمان در اثر اصابت گلوله به قتل رسیده و از دنیا رفته !!

اما حالا که همه دنیا به ریش حسین منقلی کافر- تکفیری و سایر “بزرگان نام آشنای فرقه منقلیه” پوزخند میزنند، حسین منقلی بازهم برای خجالت به سنگ پای قزوین در صفحه اول کیهان تیتر زده که محمدبن سلمان اگرچه نمرده و هنوز زنده است!! اما در هرحال هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته.

یعنی خبر کیهان درست بوده، حالا اگر محمدبن سلمان زنده مانده به خودش مربوط است و حرجی برای کیهان نیست!!

واقعا دست مریزاد به مدیریت بیلیاقتی که فرد فاسدالعقیده و مفسد فی الارضی مانند حسین منقلی بازجو را برسر سفره بیت المال مردم محروم نشانده و شکمش را را با چرب و شیرین حقوق برباد رفته مردم سیر میکند که اسباب گردش سیستم پروپاگاندای این دستگاه های امنیتی دروغپرداز و پرونده ساز را درگردش نگاه دارد!