سه شنبه , ۱ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » تصویری » آغاز مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی و شعارهای مردم

آغاز مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی و شعارهای مردم

آغاز مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی و شعارهای مردم علیه صدا و سیمای میلی و ضد ایرانی

در همین رابطه : 

دستاورد اسفناک دیگری در کارنامه ننگین نظام جمهوری زوری اسلامی ایران