جمعه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اخبار در تصویر » نشست فصلی ستادحقوق بشر سازمان ملل متحد در مقرآمریکایی در نیویورک و شرکت نمایندگان “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” در آن!

نشست فصلی ستادحقوق بشر سازمان ملل متحد در مقرآمریکایی در نیویورک و شرکت نمایندگان “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” در آن!

نشست بزرگ سازمان ملل متحد در نیویوزک درحال برگزاری است و نمایندگان انجمن پاسداشت حقوق بشر در این جلسات مشارکت فعال دارد و در مذاکرات عمومی و گفتگوهای خصوصی به تبیین وضعیت پراختناق برعلیه زندانیان عقیدتی- سیاسی در ایران و سرکوب مستمر دراویش و نقض حقوق پیروان ادیان و گروه های قومی شرکت دارند.