پنجشنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » ورزش » آقاي روحاني! از كوزه همان طراوت كه در اوست

آقاي روحاني! از كوزه همان طراوت كه در اوست

سخنراني حسن روحاني در ديدار با ورزشكاران
در ديداري كه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ، حسن روحاني رييس جمهوري ايران با ورزشكاران انجام داد، به حضور زنان در استوديوم اشاره ميكند.
وي در اين سخنراني خاطر نشان ميكند اگر زنان ورزشكار با توجه به مباني ديني در عرصه ورزش حضور پيدا كنند نه تنها بد نيست بلكه باعث معرفي بهتر اسلام مي باشد.
همچنين خطاب به حضار در خصوص حضور زنان در استوديوم میگويد، بعضي ها ميگويند كه مردان از الفاظ زشت استفاده ميكنند در استوديوم و براي همين زنان را محروم ميكنند از ورود به ورزشگاه.
در سالهای اخير زنان ابتدا با گفتمان خواستار حضورشان در ورزشگاه ها شدند و خواسته بحق آنها با بي توجهي دولت و سركوب نظام جمهوري اسلامي مواجه شد.
در ماههاي اخير شاهد دستگيري برخي از بانوان ايراني بوديم كه با تغيير ظاهر و شكل و شمايل مردان وارد ورزشگاه شده اند، اما بعد دستگيري با وثيقه آزاد شده اند.
ارتباط تحول ناگهاني آقاي رييس جمهوري ايران ،حسن روحاني با اتفاقاتي كه اخيراً در ايران در حال رخ دادن است در چيست؟
زنان در طول تاريخ در جاي جاي جهان طَي مبارزات متعدد «جايگاه ناديده گرفته شده شان » توسط جامعه  را باز پس گرفته اند.
آقاي روحاني در جايي كه بايد از بانوان حمايت می کرد، سکوت کرد و با ناديده گرفتن حقوق مسلم زنان، اعتراضی به  خشونت عليه بانوان این مرز و بوم نکرد.
پس از چند ماه و در پی  حوادث دلخراشی نظیر : سركوب معترضان در اعتراضات دیماه گذشته ، سرکوب دراویش گنابادی در بهمن ماه ١٣٩٦ به بازداشت آنها انجامید ،  خارج شدن ايالات متحد از برجام  ، سر افكندگي قاسم غاصب سليماني در پی شکستهای پیاپی سپاه قدس شاخه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و كشتار مردم مظلوم كازرون ، ريس جمهوري ايران گويا از خواب زمستاني بيدار شده است و مثل دیگر مقامات جمهوری اسلامی احساس ترس و خطر كرده و براي كاهش اعتراضات مردمي دست به فريب جامعه ميزند.
مردم غيور ايران سالهاست كه با اين ترفند ها آگاه هستند. آقاي رئيس جمهور ، زنان جامعه حقوق از دست رفته شان در نظام جمهوري زوري اسلامي را باز پس خواهند گرفت.
بنابراين بهتر است الان شما فكري به حال مردم مظلوم كازرون كه بدست مزدوران نظام غاصب جمهوري زوري اسلامي كشته شده اند بكنيد.
و يا اگر مي خواهيد ثوابي در اين ماه مبارك رمضان كه در سخنراني تان به آن اشاره كرديد ببريد، به وعده خود و وزرایتان و مشاورین خود جامه عمل پوشانده و دستور رفع حصر خانگي آقاي دكتر نورعلي تابنده قطب طریقت گنابادي را بدهيد ؛ همه ارکان نظام از رأس تا ذیل آگاه هستید كه فقراي سلسله گنابادي و قطب اين سلسله دكتر نور علي تابنده مردماني صلح جو ، آرام و متين هستند و همانطور که پیشتر گفته اند : در دوستی چون اب روانند.
اکنون درويش محمد ياور ثلاث با آشكار  شدن بي گناهيش در برابر حکم قصاص ناعادلانه بیدادگاه قضا قرار گرفته ، دراويش گنابادي در سراسر دنيا با اعتراضات  آرام، خواستار آزادي  برادران ايمانيشان هستند.
در پی حوادث بهمن ماه ، نظام غاصب اسلامي تلاش بسیار کرد تا در جریان وقایع گلستان هفتم برچسب درويش داعشي را توسط عواملش در انگلیس و دخمه های کیهان به دراویش بچسباند.
حتي خانم زینب طاهری وكيل درويش محمد ثلاث را به جرم تشويش اذهان عمومي به دادگاه احضار كرده اند، اما متاسفانه با  ترفند حمایت از حضور بانوان و رفتن به مسایل حاشیه ای ، چهره نظام براي جهان عوض نخواهد شد .
آقاي روحاني! از كوزه همان طراوت كه در اوست
بجاي هزينه كردن بيت المال براي منحرف كردن اعتراضات و مطالبات مردمي به مسئله حضور زنان در استوديوم ، لطفا به اين ترفند هاي پوشالی نظام اسفناك جمهوري اسلامي پايان دهيد.
مردم ايران ديگر گول اين ترفند هاي سياسي را نمي خورند و نه تنها زنان جامعه به حق مسلم ورود در ورزشگاه ها در آينده اي نه چندان دور خواهند رسيد؛  بلكه مردم مظلوم كازرون، دراويش گنابادي، صنف وكلا و جملگی شهروندان که این روزها فریاد اعتراضشان در جای جای ایران بپاخاسته ، همگي در جامعه اي دموكرات ، در ایرانی آباد و آزاد زندگي آرامی خواهند داشت.
پاینده باد ایران
مقاله وارده