شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » طرح موضوع «پرونده سازی برای زینب طاهری»، وکلیل محمد ثلاث در کنفرانس سازمان بین المللی جامعه حقوق بشر آلمان «IGFM» 

طرح موضوع «پرونده سازی برای زینب طاهری»، وکلیل محمد ثلاث در کنفرانس سازمان بین المللی جامعه حقوق بشر آلمان «IGFM» 

هلموت گابل که به نمایندگی از انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در کنفرانس امروز سازمان بین المللی جامعه حقوق بشر آلمان «IGFM» شرکت کرده بود در پیام ویدیویی که برای پخش در اختیار «در تی وی» قرار داد خواستار رفع تمامی اتهامات از خانم زینب طاهری شد.

نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در این پیام ویدیویی گفت؛ خانم زینب طاهری وکلیل درویش محمد یاور ثلاث، توسط دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت متهم شده است، این اقدام ناعادلانه و غیر قانونی در مورد خانم زینب طاهری در کنفرانس امروز سازمان بین المللی جامعه حقوق بشر آلمان «IGFM»، در شهر مونیخ آلمان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

آقای هلموت گابل در ادامه این پیام ویدویی گفت؛ حاضران در این کنفرانش خواستار رفع تمامی این اتهامات واهی از سرکار خانم زینب طاهری شدند، تا ایشان بتواند به دفاع از حقوق موکلان خود مانند آقای محمد یاور ثلاث ادامه دهد.