جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » دکتر آزمایش «در ارتباط با بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده» : انسان زنده و قادر به تکلم نیاز به نماینده ندارد

دکتر آزمایش «در ارتباط با بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده» : انسان زنده و قادر به تکلم نیاز به نماینده ندارد

دکتر سید مصطفی آزمایش در  ملاقات با نمایندگان اتحادیه اروپا «در ارتباط با وضعیت دراویش و دکتر نورعلی تابنده»: انسان زنده و قادر به تکلم نیاز به نماینده ندارد.